088-1002600

Nieuws

ADR vervoersdocumentatie vereenvoudigd

Geplaatst op 19 maart 2018

De Nederlandse overheid heeft besloten om de verplichte gegevensvastlegging bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen (ADR) eenvoudiger te maken. Voorheen moest de chauffeur van een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen verplicht papieren bij zich hebben. Daarop stonden de gegevens van alle afleveradressen van zijn rit vermeld. Vervoerders zijn nu niet langer verplicht elke geadresseerde te vermelden op deze vervoersdocumenten. Dit scheelt een hoop administratie.

Wijziging door ILT

Leden van EvoFenedex hadden de vereniging verzocht een verzoek in te dienen tot vereenvoudiging van de verplichte documentatie. EvoFenedex is een vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang. Na veel onderhandelen met de minister is dit EvoFenedex gelukt. De vereenvoudiging werd doorgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en is, na de publicatie in de Staatscourant van 2 maart 2018, in werking getreden.

Verschillende adressen

De meeste bedrijven vervoeren gevaarlijke stoffen tussen verschillende vestigingen of weten, bij aanvang van een rit, nog niet exact welke adressen bezocht zullen gaan worden. Dit had, administratief gezien voorheen aardig wat voeten in de aarde. Dit omdat op de pakbon of de vrachtbrief, naast uitgebreide informatie over het product zelf, verplicht de naam van de ontvanger vermeld moest worden.

Het nieuwe besluit bepaalt, dat wanneer met een rit wordt gestart terwijl de leveradressen nog niet duidelijk zijn, kan worden volstaan met de vermelding ‘Levering Verkoop’ op het vervoersdocument. Hierdoor wordt het aantal administratieve handelingen voor en tijdens de rit aanzienlijk teruggebracht.

ADR regels

De wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen met daarin het reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (VLG) is de basis van de regelgeving betreffende het vervoer van deze stoffen over de weg. Een onderdeel van het VLG is het ADR, het Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ADR-documentatie omvat gegevens zoals het UN-nummer en de transportnaam van de stof, het nummer van het gevaarsetiket, de verpakkingsgroep, het aantal verpakkingen en de hoeveelheid in volume.

ADR transport verzekeren

Bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen komen extra risico’s kijken. Bij een calamiteit of ongeluk dan de financiële schade fors oplopen. Verzeker u daarom tegen deze schade. Onze collega’s informeren u graag over het verzekeren van uw vrachtwagen en de ADR lading. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend voorstel.