088-1002600

Nieuws

Luidruchtige collega’s niet goed voor de productiviteit

Dat een hoge mate van concentratie de productie van medewerkers bevordert, moge reeds bekend zijn. Uit onderzoek in diverse organisaties in zowel Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland blijkt nu dat geluidsoverlast als één van de meest storende factoren wordt ervaren door medewerkers. Hoe is dit bij uw (transport)bedrijf?

Productieverlies door lawaai

Ook al worden geluiden op de werkvloer niet door een ieder als storend ervaren, uit het onderzoek blijkt duidelijk dat met name kantoorpersoneel aanmerkelijk productiever zou kunnen zijn indien de geluidsoverlast zou worden geminimaliseerd. Opvallend genoeg scoort Groot-Brittannië met 54,1 % een stuk lager voor wat betreft de te verwachten productiewinst, dan landen als Duitsland en Frankrijk die aangeven 65,1 % respectievelijk 65,5 % aan productietoename te kunnen realiseren in een geluidsarme werkomgeving.

Nadelige effecten van geluidsoverlast

Naast een verminderde productie als direct gevolg van geluidsoverlast, zijn er in toenemende mate andere negatieve effecten waarneembaar. Zo wordt tevens duidelijk dat geluidsoverlast sneller leidt tot stress en lichamelijke klachten, waaronder hoofdpijn en migraine. Van de ondervraagde medewerkers geeft circa 75 % aan dat het bedrijf waarvoor men werkzaam is weinig tot geen maatregelen heeft genomen om de geluidsoverlast te verminderen. In de beperkte gevallen waarbij er wel sprake is van aanvullende maatregelen is er slechts summier sprake van verbetering.

Flexwerken, zegen of zorg

Ondanks de invoering van het nieuwe werken, waarbij de medewerker steeds flexibeler is wat betreft werklocatie, blijkt dat men nog steeds vaak op kantoor werkt. Door de toenemende populariteit van flexwerken verandert de kantoorinrichting. De traditionele werklocatie is steeds minder vanzelfsprekend. Dat dit niet door elke medewerker als een zegen wordt ervaren blijkt wel uit het feit dat medewerkers aangeven geluid van collega’s als grootste stoorzender op het werk te ervaren. Op dit punt is er dus voor organisaties nog veel winst te behalen.

Tips voor een stiller kantoor

Om de concentratie bij uw medewerkers te verhogen is stilte dus belangrijk. Wij geven u een aantal handige tips voor een stillere werkvloer:

  • Loop tijdens het bellen even naar een rustiger plek
  • Iets te bespreken met een collega? Ga even in een vergaderzaal zitten
  • Neem de plannen voor het weekend door bij het koffieautomaat in de keuken en niet achter uw bureau.

Medewerkers zijn het hart van de organisatie. Voorkom dus als werkgever dat uw medewerkers door geluidsoverlast stress krijgen. Bespreek het met uw medewerkers en pas indien nodig de werkplek aan.